Diagnostisch onderzoek

In uw huisartsenpraktijk kunnen verschillende diagnostische onderzoeken uitgevoerd worden. U hoeft voor deze onderzoeken dan niet naar het ziekenhuis of het laboratorium. Hieronder staat alleen een korte omschrijving van het onderzoek en waar het voor is. Als u zo'n onderzoek aangeboden krijgt, dan krijgt u uitgebreide informatie van uw huisartsenpraktijk zelf. Het diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd door de doktersassistent of door de praktijkondersteuner. De uitkomst van het onderzoek bespreekt u met uw huisarts. Zo nodig krijgt u een doorverwijzing naar een medisch specialist voor nader onderzoek en behandeling. De kosten voor diagnostisch onderzoek in de huisartsenpraktijk zelf worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt hiervoor geen eigen risico.

Audiometrie en tympanometrie

Een audiometrie is een gehoormeting, uitgevoerd door de doktersassistent. Via een koptelefoon krijgt u afwisselend links en rechts piepjes van verschillende toonhoogte te horen. Wanneer u een piepje hoort geeft u dat aan. Een tympanometrie is een meting aan het trommelvlies in uw oor. U hoeft hierbij zelf niet te luisteren of u iets hoort.

  • Meer over slecht horen en gehooronderzoek vindt u op Thuisarts.nl.

D-dimeertest

Met een D-dimeersneltest is snel te bepalen of u last hebt van een longembolie of diep veneuze trombose (DVT, ook wel 'trombosebeen' genoemd). Afhankelijk van de uitkomst kan de huisarts u doorverwijzen naar het ziekenhuis of vaststellen dat zo'n verwijzing niet nodig is. De doktersassistent of de huisarts prikt een klein druppeltje bloed uit uw vinger en test dit. Is er een meer uitgebreide analyse nodig, dan wordt u voor een echo van het been, of analyse door de internist bij verdenking op longembolie doorverwezen naar het LangeLand Ziekenhuis. 

Doppler/enkelarmindex

Met dit onderzoek kan men vaststellen of de grote bloedvaten in uw benen vernauwd zijn (etalagebenen) of niet. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Zij meet de bloeddruk bij uw enkels en bij uw armen. Dit kan gebeuren met een speciaal bloeddrukapparaat, die tegelijkertijd aan de armen en de enkels de bloeddruk meet. Soms wordt het onderzoek uitgevoerd met behulp van een doppler apparaat (werkt met geluid). 

ECG

Met een elektrocardiogram (hartfilmpje) wordt de werking van uw hartspier gemeten. De doktersassistent voert de meting uit. U krijgt een aantal plakkers op uw borst en op uw pols en enkels. Het gaat om een meting in rust. Uw huisarts zal een ECG vooral uitvoeren als er een verdenking is op een ritmestoornis.

Glucose controle

Dit onderzoek is vooral belangrijk om te kunnen vaststellen of u diabetes (suikerziekte) hebt. U mag voorafgaand aan het onderzoek een aantal uren niet eten of drinken. De doktersassistent of de huisarts prikt een klein druppeltje bloed uit uw vinger en bepaalt het suikergehalte ervan. Is er een meer uitgebreide analyse nodig, dan wordt u voor een bloedonderzoek doorverwezen naar het laboratorium.

Spirometrie

Spirometrie is een onderzoek naar de werking van uw longen, uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Een spirometrie is nodig om te kunnen vaststellen of u astma of COPD hebt. Is die diagnose al gesteld, dan is het belangrijk om regelmatig (in ieder geval een keer per jaar) uw longfunctie te meten. De behandeling kan daar dan op afgestemd worden. De spirometrie duurt ongeveer een uur. In dat uur blaast u, als de praktijkondersteuner daar om vraagt, in het mondstuk van de spirometer. U bespreekt de uitkomst met uw huisarts

Urinecontrole

De doktersassistent kan uw urine testen op infecties (blaasontsteking) of de aanwezigheid van nier- of blaasstenen. U levert de urine in een speciaal potje in. U kunt zo'n potje krijgen bij de huisartsenpraktijk voor urine die onderzocht wordt in het ziekenhuis en bij de apotheek voor onderzoeken in de huisartsenpraktijk. U vangt zogenoemde 'gewassen middenplas' op. U plast eerst een beetje in het toilet, wast vervolgens het gebied rond de uitmonding met schoon water en vangt dan voldoende urine op in het potje.

Huisartsenzorg

Hebt u lichamelijke klachten of psychische problemen en komt u er zelf niet meer uit? Raadpleeg uw huisarts

Lees verder